Visie van de Kerk op esoterie

Mijn ervaringen met ‘New age’ en ‘reiki’

Door: Ruben Stolker

Esoterie is kort gezegd alle vormen van spiritualiteit buiten de Kerk. In de huidige tijd is dit wijd verspreid – en wordt er nauwelijks nog van Christus gesproken als de ware Spiritualiteit. ‘Spiritualiteit’ komt namelijk van ‘spiritus’, dat ‘geest’ betekent. De Bijbel en de Kerk leren ons dat er maar één Geest is, de Geest van God, ook wel de Heilige Geest genoemd. Al het andere komt niet van God.

Ik was zoekende en onwetend
Voor ik tot geloof kwam, en terugkeerde naar de Kerk (op m’n 31e), was ik erg zoekende in mijn leven. Ik vroeg me af wat ik van mijn leven kon maken en vooral ook waar ik rust kon vinden. Op werk waren diverse collega’s die me daarbij probeerden te helpen – en er werden ook cursussen gegeven om te leren omgaan met je persoonlijkheid en je talenten te ontwikkelen.

Van één collega kreeg ik een cursusboek dat over wonderen ging. Ik stond in die fase heel erg open voor het ‘bovennatuurlijke’ omdat ik geloofde dat er meer was dan alleen het aardse leven. Het boek was naar zeggen ‘ingegeven’ door een ‘stem’ aan een vrouw – en dat is allemaal opgeschreven. Ik dacht dat het tijd was voor een ‘nieuwe tijd’, wat ook de Engelse vertaling is van ‘new age’. Nu weet ik: God is van alle tijden, dus ook van deze tijd.

Demonen in een droom
Kort nadat ik in dat boek was begonnen te lezen, kreeg ik een vreemde droom over mijn geboorte. Ik hoorde in die droom ook de stem van een onbekende vrouw, die heel overtuigend klonk. Die stem beweerde dat zij mijn leven in handen had. Ze zou me hebben ‘gered’ bij mijn geboorte, maar ze kon me ieder moment alsnog laten vallen. Nou, dan word je niet echt vrij van angst wakker kan ik je zeggen – en zoiets blijft je een tijd lang bij.

Er zijn kwade geesten gemoeid bij ‘new age’, demonen die misbruik maken van onze onwetendheid en onschuld. Die stem in mijn droom kwam van een kwade geest. Anderen zullen het misschien mijn onderbewuste noemen of anderszins, maar ik ben er zeker van dat door het openslaan van dat boek er een deur in mijn geest werd geopend naar deze onzichtbare, duistere wereld.

p29_p30_reikiKlein.jpg

Reiki is duivels
Het andere waar ik betrokken bij raakte, was ‘reiki’. Dit zou ‘universele liefde’. Je zou kunnen genezen van fysieke kwalen. Destijds had ik veel last van mijn schouder, dus ik had mijn hoop daarop gesteld. Ik had een ‘initiatie’ ondergaan, waarbij de reiki-master haar handen op mijn schouders had gelegd. Zij sprak bepaalde dingen uit, waarbij ik vreemde dingen in mijn lichaam voelde komen. Toen had ik geen idee, maar nu weet ik: dat waren onzuivere geesten.

Die kwade geesten zorgen ervoor dat je handen gaan gloeien als je ze tegen elkaar houdt, of legt op een plek waar je genezing zou willen, bijvoorbeeld je knie of schouder. Dat komt heel wonderlijk over en je denkt ‘wow, nu kan ik ook genezen’. Dit is dus de manier waarop onwetende mensen worden misleid, en dit zijn de gedachten die dan in je opkomen. Jezus heeft me later bevrijd van deze krachten na gebed.

Hoe Jezus geneest - toen én nu
In de Evangeliën bevrijdt Jezus veel mensen die bezeten zijn, of geneest Hij de zieken met de kracht van de Heilige Geest. Hij zei dan vaak tegen mensen dat hun geloof hen had gered of genezen, maar Hij bedoelde hiermee: Omdat je gelooft (dat Ik je kan genezen), zal Ik je genezen. De kracht ging uit van Jezus, en niet vanuit de gelovigen. Het is dus niet zo dat je jezelf kunt genezen door erin te geloven. Lichamelijke genezing zoals Jezus dat deed komt tegenwoordig niet veel voor, maar er zijn zeker wel gevallen bekend (zie bijv. deze film over de kracht van de Heilige Geest: https://www.fearlessdocumentary.net/)

Blijf in Jezus’ liefde
Wat ik dus wil zeggen: begeef je nooit op zulke paden. Maar ook: mocht je onverhoopt dergelijke new age boeken hebben gelezen, vrees niet, maar ga te biecht en gooi de boeken bij het oud papier. Laat je huis zegenen door een priester of diaken. Ik heb meegemaakt dat mijn kamer direct bevrijd werd van verkeerde invloeden. En stop met reiki.

Christus en de Kerk bieden alles wat we nodig hebben. Zijn geboden beschermen ons. Innerlijke genezing vindt vaak geleidelijk plaats voor het Allerheiligst Sacrament, door te biechten, en ter communie te gaan. Richt je alleen tot Gods Geest, de Heilige Geest. Bid ook vooral de Heilige Rozenkrans en wijd je toe aan Maria’s Onbevlekt Hart en Jezus Heilig Hart, dan verkrijg je de nodige bescherming en leef je bovenal in Zijn liefde en vreugde! Amen.