Onstaan van de WKJ

Even terug in de tijd, ruim 30 jaar geleden… jonge mensen die werk willen maken van hun geloof, daar meer van willen weten en elkaar daarin willen stimuleren, maar nergens een plek vinden waar ze terecht kunnen. En wat doe je dan als enthousiaste jongeren? Je start zélf met de opzet van een ontmoetingsdag voor Katholieke Jongeren! We praten dan over het voorjaar van 1978.

De doelstelling van de WKJ van toen is nog steeds dezelfde als die van nu: Jonge mensen stimuleren tot een bewustere geloofsbeleving. Maar omdat we inzien dat het zelf oprichten van plaatselijke en regionale groepen een onmogelijke taak is besluiten jongeren uit die tijd een landelijke dag te organiseren in (het oude) muziekcentrum Tivoli in Utrecht. Full colour posters, tienduizenden folders, duizenden autokilometers, veel vergaderingen en ’n geweldig enthousiasme. De dag zelf slaat in als een bom. In één keer ruim 400 jongeren die gegrepen zijn door de dag zelf, het thema en/of het idee erachter. En dat in een zaal waar maar ruimte is voor ongeveer 250 personen. Fantastisch! Mgr. Simonis roept ons op om Christus het Licht van jouw leven te laten zijn.

Vanuit deze ervaring start de WKJ het opzetten van Rooms Katholieke Jongerengroepen in heel Nederland. De RKJ Leiden bestond al als groep, Eindhoven, Utrecht en Amsterdam volgen al snel. In elk bisdom ontstaan regionale jongerengroepen, overal bruist een nieuw elan. Het aantal groepen stijgt gestaag. Na ’n tiental jaren passeren we de veertig “plaatsen van hoop” zoals we de groepen wel kunnen noemen.

De WKJ start al spoedig na haar ontstaan een documentatiecentrum. Want ook op het gebied van boeken liggen er kansen in overvloed; voor jongeren blijkt er eigenlijk maar heel weinig te zijn. Diverse catalogi worden samengesteld met daarin per thema een overzicht van beschikbaar materiaal. Bovendien verzorgt het centrum elk haar boekentafel op de Katholieke Jongerendag en helpt zij bij het vinden van materiaal dat bruikbaar is op groepsavonden.

De vierde pijler van de WKJ volgt spoedig na de start. Het Katholieke Jongerenmagazine “Voor Jou”, de voorloper van het huidige Omega en opgezet in 1977, gaat in 1982 samenwerken met de WKJ. In de beginjaren elke twee maanden, later viermaal per jaar een blad vol informatie, verslagen, artikelen, Bijbelstudie, besprekingen van maatschappelijke ontwikkelingen vanuit het geloof, boek- en CD recensies, noem maar op.

Inmiddels zijn we ruim 30 jaar verder. Nog steeds staat de WKJ springlevend tussen de jongeren van deze tijd en, minstens even belangrijk, gedragen door de jongeren van deze tijd. Binnen het katholieke jongerenwerk is de WKJ een blijvend baken dat pal wil staan voor God, geloof, kerk en jongeren.