Steun ons

Beste bezoeker,

WKJ is een stichting die geheel uit vrijwilligers bestaat. Dit maakt ons volkomen afhankelijk van uw gift. U kunt deze overmaken naar NL24INGB0002034163 t.n.v. Stg Werkgroep Katholieke Jongeren.